Fiskeforvaltning

fiskeplass.jpgCa. 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et geologisk gunstig område, slik at det er lite forsuring og dermed gode livsbetingelser for fisk. Med sine mange vann og elver har Modum gode muligheter for sportsfiske.

Retten til fisket tilhører grunneier, men i de fleste elver og vann i Modum åpnes det for sportsfiske for almennheten gjennom salg av fiskekort.

Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 13 arter av fisk, samt ferskvannskreps.

I dokumentene nedenfor finner du mer informasjon om sportsfiskemulighetene i Modum.

Sportsfiskemuligheter i Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Fiskekart for Modum (DOC) (PDF) (ODT)
Oversikt over adkomst, fiskekortsalg m.m.

Kommunen er iht. lakse- og innlandsfiskeloven delegert en del oppgaver innenfor fiskeforvaltningssaker.

Har du spørsmål vedr. fiskeforvaltning kan du kontakte Modum kommune på tlf. 32 78 93 03.

fiskeplass.jpg.png