Fysisk aktivitet - turstier

haugfossen_lite

Friluftsliv

27. april 2015

friluftslivets år logo.JPGI Modum er det gode og allsidige muligheter for å være fysisk aktiv . I et samarbeid med frivillige organisasjoner, legges til rette for en aktiv fritid. Dette gjelder alt fra rydding av stier, bygging av klopper og bruer, oppkjøring av skiløyper m.v.  2015 er "Friluftslivets år" med enda mer fokus på livsstil og opplevelser!

Holleia 051 bak strykbua

Turstier

27. april 2015

Det finnes uttalling mange merkede tur- og kulturstier i Modum, med varierende terreng og vanskelighetsgrad.

Les mer...
første post_cropped_143x150

Månedens poster

27. april 2015

"Månedens poster" er et tilbud der det settes ut 4 nye poster hver måned fra mai-oktober. Mer info får du her

Les mer...
dnt logo

Ut på tur med DOT

29. april 2014

Samarbeidsprosjekt mellom Frisklivssetnralen og Drammen og omegn Turistforening.

Les mer...