Kart på internett for Modum kommune

 

Link til kart: http://kart3.nois.no/modum

Kartløsningen inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder, Arealis miljøtema samt en del spsialinformasjon. Det er i tillegg knyttet en mengde dokumentasjon til diverse objekter i kartet.

Ved hjelp av søkemuligheter som adresse, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale virksomheter kan kartutsnitt hentes fram.

Første gang kan kartløsningen åpnes, kan man få spørsmål om å laste ned Adobe SVG viewer. Dette er et gratis program som gir bedre grafikk og målestokkriktig utskrift. Vi anbefaler sterkt at dette programmet lastes ned. Kartprogrammet gir en automatisk nedlasting av vieweren.

Viktig informasjon

Situasjonskart

For utskrift av situasjonskart skal følgende valg under tegnforklarignen velges:

  • Rutenett
     
  • Reguleringsplan
     
  • Vann og avløp

Feil/mangler

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgreser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i den fobindelse med prosjekter/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.