flerkulturell2 .jpgEr du innvandrer/ flyktninger, og ønsker å påvirke hvordan du selv og vi har det Modum?
Eller kjenner du en engasjert innvandrer/ flyktninger som ville passet perfekt til en slik oppgave?


Da har dere nå en alle tiders mulighet. Det skal nemlig velges 5  personer med flerkulturell bakgrunn i Integreringsutvalget.

Forhåpentligvis er det mange engasjerte og gode kandidater som stiller seg til disposisjon - for perioden som varer i fire år.

Deltakerne i utvalget får møtegodtgjørelse.
Alle  som har stemmerett ved lokalvalget kan velges. Du kan nominere deg selv eller andre du kjenner.
Medlemmene til utvalget velges av kommunestyret.


Innvandrerutvalget skal:

  • behandle saker som gjelder levekårene for innvandrere
  • jobbe for økt integrering og fremme innvandreres deltakelse i frivillige lag og organisasjoner, som idrettslag, svømmeopplæring o.l.
  • støtte opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet og arbeide med å styrke integreringen av flyktninger.
  • være høringsinstans og rådgivende organ for kommunen

 

5 med innvandrerbakgrunn
Utvalget skal bestå av 7 medlemmer med vararepresentanter. To av medlemmene skal ha politisk kompetanse og minst 5 av medlemmene skal være innbyggere med innvandrerbakgrunn som representerer ulike nasjonaliteter/ innvandrermiljøer. Minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer.


Slik gjør du 
Ønsker du mer informasjon - send en e-post til leder av Integreringsutvalget Hanneke Molenaar hanneke.vanriet.molenaar@gmail.com, eller ta en telefon til kommunalsjef kultur og fritid Per Aimar Carlsen,  tlf  913 15 795
Forslag til kandidater (navn, adresse, fødselsdato og opprinnelig hjemland) sendes til kommunalsjef kultur og fritid Per Aimar Carlsen - peac@modum.kommune.no

Frist for å nominere kandidater er 1. oktober.

Illustrasjonsfoto