Modum kommunes byggeskikkpris skal deles ut for tredje gang. Denne gang er det en noe forsinket pris for 2021 som skal deles ut.
Juryen ønsker seg nå forslag til gode kandidater. Dette kan være gode byggeprosjekter med tilhørende anlegg som er ferdigstilt fra tidenes morgen og fram til og med 2021.

Prisen kan tildeles for nybygg og tilbygg/påbygg til eksisterende bygning, samt den som på en god måte har ivaretatt eldre bygninger og bygningsmiljø. Prosjektene skal gjennom arkitektonisk utforming, utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Alle kan levere forslag. Men en kan ikke levere forslag på egen eiendom, altså foreslå seg selv.
Vi ønsker en kort begrunnelse, samt adresse og/eller eier.

På denne måten kan du nominere:

  • Som post til: Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund (merk konvolutt med "Byggeskikkpris")
  • Som e-post til: dag.praesterud@modum.kommune.no (Merk "Byggeskikkpris" i emnefelt)
  • En kan også nominere via kommunens Facebook-side når konkurransen blir utlyst der

Forslagsfrist 10. mars 2022


Tidligere vinnere er Modum Bad i 2019 og Pollen i 2021


poillen.jpgbygg7.jpg