Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i kommunen? En plan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på.

Kommunen planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema.
Det er Plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk og de avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

Det finnes fire typer planer:

1. Kommuneplan

2. Kommunedelplan

3. Områderegulering

4. Detaljregulering