Husk båndtvangen

båndtvang.JPGI perioder med så dyp snø som nå er det ekstra viktig å overholde båndtvangen. Viltet sliter med å ta seg frem, og en kan tenske seg de lidelser som måtte oppstå dersom hunder jager
Her er et utdrag fra Forskrift om hundehold, Modum kommune, Buskerud


§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, parkmessige områder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, som offentlige badeplasser, hovedturveier på Furumo og Øya friluftsområde i Vikersund.