Det begynner å bli tørt ute, og det er all grunn til å være ekstra forsiktig med bruk av ild i skog og mark.
Det generelle bålforbudet gjelder.

- Vi vurderer nå ekstra tiltak. Vi ser at det begynner å bli veldig tørt, spesielt på furumoer og hogstflater, sier Inge Bye i Modum brannvesen.

Ni av ti branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, og ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene.