fyrverkeri3.jpegVi minner om at det kun er lovlig å avfyre fyrverkeri i tidsrommet fra kl.18.00 til kl.02.00 på nyttårsaften. Dette ifølge nasjonale forskrifter.
Med andre ord, personer som fyrer opp fyrverkeri i tidsrommet utenfor dette kan bli anmeldt eller straffet.
Husk også at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av de fleste fyrverkeri-typer

Vi henstiller også på det sterkeste om å bruke alle forsiktighetsregler ved bruk av fyrvekeri. Det er flere hensyn å ta, som:

  • Svært mange dyr, spesielt hester og hunder, er svært vare og redde for smell. Det er registrert flere tilfeller av dyr som er skremt og skadet i flukt på grunn av fyrverkeri de senere årene i Modum.
  • Vi skal også huske på at vi nå huser mange flyktninger som kommer fra krigsherjede land. Smell og eksplosjoner som fyrverkeriet representerer kan være svært vanskelig å håndtere for denne gruppen.
  • Vi tør også å minne på de helseskader uvettig bruk av fyrkerei kan medføre. Ifølge DSB ble det i forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022 i Norge registrert totalt 115 uønskede hendelser med fyrverkeri, som øyeskader og andre personskader.
  • En skal også vært svært oppmerksom på faren for branner fyrverkerier medfører. 


DSB: Om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsloven)

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Lovdata)