Husbanktjenesten flyttet til rådhuset

Tone Jacobsen.jpgFra 01.01.18 er Husbanktjenesten i Modum kommune flyttet fra NAV Modum til Modum rådhus.
Tone Jacobsen har fått kontor ved Servicetorget, og de som skal søke om startlån, tilskudd eller bostøtte kan henvende seg dit.
Trenger du hjelp til å søke eller informasjon om tjenesten, får du også bistand til det her.

 

Bostøtte er en behovsprøvd støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Ved å gå inn på Husbanken.no kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene.

Søknadsfrist er 25. hver måned – man kan søke både elektronisk og på papir.

Bostøtten blir utbetalt etterskuddsvis rundt den 20. hver måned.

 

Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen – hjelp til å komme inn på boligmarkedet eller å kunne bli boende i boligen din.

Informasjon om startlån og tilskudd ligger på Husbanken.no. – her kan du også søke elektronisk eller på papir.

Ring Servicetorget på tlf. 32 78 93 00 hvis spørsmål vedrørerende bostøtte og startlån.