I hukommelsesteamet jobber Sissel Solø.
Hun bistår fastlegen i utredning, og følger opp før og etter diagnose.

Hukommelsesteamet tilbyr: 

  • Samtaler og veiledning
  • Hjemmebesøk
  • Pårørendeskole 

Hukommelsesteamet har oversikt over tilbudene som finnes til personer med demens i kommunen og arbeide for differensiere / tilpasse tilbud for personer med demens. De har tett samarbeid med hjemmetjenesten, saksbehandlere, sykehjemslegen og fastlegene i kommunen. Hukommelsesteamet gir veiledning  til helsepersonell og jobber med å videreutvikle kommunens demensplan.

Kurs for pårørende

PÅRØRENDESKOLEN i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Kurs for pårørende til personer med demens startet opp 16. september.
Kurset går over 5 kvelder fra kl 18-20.30

De to første kveldene er på Sigdalsheimen, de tre neste kveldene er på Modumheimen.

Det vil komme flere kurs.
Er du pårørende eller nær venn, så meld deg på! Man trenger ikke å møte på alle kveldene. Kurset er gratis.

For informasjon ta kontakt med Ester Ramstad, Sigdal tlf 993 78 732, eller Sissel Solø, Modum tlf 907 08 991.

 

Les mer om kurset i vedlagte brosjyre

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom.Sykdomsbildet varierer, men som oftest fører demens til dårlig hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og endringer i personligheten.
Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det også flere som får demens. 
Selve utredningen av demens starter ofte hos fastlegen eller i hukommelsesteamet. Fastlegen henvise videre ved behov.
 Les mer om demens på Helsedirektoratets informasjonssider om demens: Demens og kognitiv svikt

Dagaktvitetstilbud

Dagaktivitetstilbud for personer med demens på Modumheimen mandag, onsdag og fredag. 
For mer informasjon klikk her eller ring 416 07 534

Hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen for rammede og pårørende, for eksempel kalender/klokke som kan hjelpe de som snur på døgnet og tidsbryter på komfyr. På nettsiden til Almas hus (Oslo kommunes velferdsteknologiske senter) kan du få inspirasjon til forenkling av hjemmet. Ta kontakt med kommunens hukommelsesteam for en drøfting av hvilke muligheter som finnes.

Nasjonalforeningens Demenslinje

For spørsmål angående demens, kan du også ringe Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032.
Demenslinjen er betjent av helsepersonell mandag til fredag 09.00 til 15.00, og torsdager til kl. 18.00.