Høring planprogram kulturplan

Høringsfrist 1. mars 2019

 

planprogram bilde.JPG

Planprogram for kulturplan Modum kommune legges ut til høring.
Høringsfristen for planprogrammet er 1. mars 
 2019.

Se planprogram for kulturplan her (DOC) (PDF) (ODT)

Høringssvar sendes:
Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund
eller post@modum.kommune.no

I løpet av januar 2019 vil Modum kommune invitere ulike aktører innenfor kulturlivet til dialog/møter før endelig plan utarbeides innen 1. september 2019 og sendes på høring. Forslag til kulturplan legges fram til politisk behandling innen desember 2019.
Er det spørsmål til planprogrammet kan kultursjef Per Aimar Carlsen – tlf 91315795/ per.aimar.carlsen@modum.kommune kontaktes.