Her kan du finne høringsbrevet for ny forskrift Motorferdsel i utmark og vassdrag: Trykk her
Høringsfrist: 26. juli.
Høringssvar sendes post@modum.kommune.no