Høring i navnesak Solhøi/Solhøy/Solhaug

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV navnesak  2018/200 – SOLHØI/SOLHØY/SOLHAUG I Modum kommune.
I forbindelse med navnsetting av ny reguleringsplan og atkomstvei på gnr. 53 bnr. 24 mfl. har Kartverket reist navnesak på bruksnavnet Solhøi/Solhøy/Solhaug i Modum kommune.

Kartverket sender med dette saken ut på lokal høring i kommunen, jfr. § 6 i lov om stadnamn. Saken gjelder følgende navn:

  • Solhøi/Solhøy/Solhaug (bruk 53/24)
  • Solhøi/Solhøy/Solhaug (bruk 53/52)
  • Solhøi/Solhøy/Solhaug (bruk 53/123)
  • Solhøi/Solhøy/Solhaug (bruk 53/152)

Lokal høring:

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om saker som gjelder bruksnavnet deres, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.
Saker som gjelder bruksnavn, skal eieren eller festeren få tilsendt direkte av kommunen.

Normeringsprinsipp og saksgang:
Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet

Merknader til navnesaken må sendes skriftlig til Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund eller til post@modum.kommune.no

innen 09.06.2018.

Les anmodning fra Kartverket her