HMS

Arbeidsmiljøutvalg

AKAN-utvalg

Akan

AKAN er en forkortelse for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk 
 
Som en del av HMS-arbeidet har Modum kommune egne retningslinjer om at ansatte kan inngå AKAN-avtale ved rus- og avhengighetsproblematikk. Dersom du selv, en av din medarbeidere eller kollegaer har problemer, er det fagpersoner som kan veilede og bistå.
 
Arbeidsmiljøutvalget har utpekt følgende to personer som kommunens AKAN-hovedkontakter som kan kontaktes på følgende jobbtelefon i arbeidstida:
  • Morten Bjørnstad, tlf 32 78 17 30 (arbeidssted: Enger skole).                                                                                                                                                E-postadr: morten.bjornstad@modum.kommune.no

 

 Videre kan bedriftshelsetjenesten, Stamina bistå. Kontaktperson her er bedriftssykepleier Brigitte L. Kristoffersen, tlf 415 60 422. Epostadresse: brigitte.kristoffersen@staminahot.no

 

Her finner du vår AKAN-brosjyre (DOC) (PDF) (ODT)              

AKAN-sekretariatet sentralt har det siste året oppdatert sine hjemmesider. Her finner du mange gode tips og råd, samt artikler om temaet. Adressen er: www.akan.no