På bildet ser vi Sidse Nielsen Strand og Lena Torgersen teste ut løsningen i form av en tekstmelding som sendes til bruker. Hjemmetjenesten har kjøpt inn fem KOMP digitale skjermer de ønsker å låne ut til sine brukere. På denne måten kan brukerne og deres pårørende kommunisere på en svært enkel måte.

Brukerne benytter kun én knapp. Skjermen er da koplet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie.Det er mulighet for bildedeling, tekstmeldinger og videosamtaler. 
Dette er også en fin mulighet for pårørerende å minne om eksempelvis legetimer, bursdager, samt å sende beskjeder om når besøk kan ventes.

En kan i første omgang låne de digitale skjermene for å teste i inntil tre måneder. I løpet av denne perioden vil en sannsynligvis finne ut om verktøyet er funksjonelt og om en da har lyst til å kjøpe en slik løsning permanent.

Hjemmetjenesten står kun for utlån. Pårørende/ nabo/andre må stå for all installasjon og administrasjon, noe som skal være svært enkelt.

De som ønsker å låne en KOMP digital skjerm, kan ta kontakt med Hjemmetjenesten på tlf 32 78 93 40.
Hvis flere en fem melder seg, vil en bli satt opp på venteliste.

På bildet ser vi sykepleierne Sidse Nielsen Strand og Lena Torgersen teste ut løsningen i form av en tekstmelding som sendes til bruker.