Hjemmetjeneste

Er du allerede mottaker av tjenester fra oss? Da skal du benytte eget oppgitt telefonnumer for å nå din primærgruppe ved behov. 

For andre henvendelser gjelder gjelder opplysningene under.

Geografiske tjenesteområder

 • Hjemmetjeneste Nord: Mårveien 2, 3370 Vikersund
  Hovednummer: 32 78 93 40  Telefonen vil være betjent fra kl. 12.30-15.30 hver dag.
  Hjemmetjenesten nord kan kontaktes på e-post: post.dn@modum.kommune.no
  Omfatter områdene Kløftefoss, Snarum, Sysle, Drolsum, Øst-Modum, Brunes, Vikersund, Heggen og Geithus nord/vest for jernbanenlinja.
   
 • Hjemmetjeneste Sør: Telesletta 7, 3340 Åmot
  Hovednummer: 32 77 83 70 Telefonen vil være betjent fra kl. 12.30-15.30 hver dag.
  Hjemmetjenesten sør kan kontaktes på e-post: post.ds@modum.kommune.no 
  Omfatter områdene Geithus syd/øst for jernbanelinja, Sønsteby, Katfoss, Stalsberg, Gustadhøgda, Åmot, Bingen, Simostranda og Vestre Spone.

Søke om pleie- rehabilitering eller omsorg?

Benytt dette skjema for å søke pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester

Skjemaet sendes til: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Betalingssatser finner du her

Hjemmesykepleie

Tiltak vurderes individuelt og kontinuerlig i forhold til behov. Ved behov for hjelp til medisinhåndtering har kommunen avtale om levering av multidoser. Tjenesten er døgnbemannet.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Denne type hjelp i hjemmet gis som regel hver 14. dag, men blir individuelt vurdert. Du må selv holde utstyr som mopp, vaskemidler, støvsuger og kluter.

Praktisk bistand og opplæring

Denne tjenesten gis for deg som har behov for opplæring for å bli selvstendig i f. eks husarbeid eller handling.

Trygghetsalarm

Du kan få installert trygghetsalarm som er direkte knyttet opp mot hjemmetjenesten. Den benyttes kun ved behov for akutt hjelp. I forbindelse med trygghetsalarmen henges det opp en nøkkelboks. Du må skaffe en ekstra nøkkel til boligen din.

Matombringing

Innvilges for deg som for en kortere eller lengre periode ikke klarer å ivareta matlaging eller av andre årsaker har behov for ekstra ernæring.

Støttekontakt

Ved behov for bistand til sosial aktivitet kan det søkes om støttekontakt.

Psykisk helsetjeneste

Innvilges ved behov for støttesamtaler og praktisk hjelp.

Utleie av krykker

I kontortiden kan du låne krykker hos hjemmetjenesten. Dette er gratis, men du må betale et depositum på 200 kroner.

Transporttjeneste

Denne tjenesten kan søkes hvis du er funksjonshemmet og selv ikke kan komme deg til sosiale aktiviteter.

Hjelpemidler

Enkle hjelpemidler kan fås av hjemmetjenesten. For eksempel: rullator, dusjkrakk osv.

For andre enkle hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddelteknikerne i kommunen. Se nettside med kontaktinformasjon her

Dagsenter

Hjemmetjenesten kan hjelpe deg med å opprette kontakt med dagsentrene i Modum.

Kollektivtilbud

Modum kan i samarbeid med Buskerud kollektivtrafikk tilby handlerute og bestillingsruter i område nord og sør. Gunstige priser. Ta kontakt for informasjon.

Tannhelsetjeneste

Informasjon om Tannhelsetjenesten i Buskerud finer du her!

Bilde av bil fra hjemmetjenesten