chevron left.png
chevron right.png
skogbrann sverige

OBS: SÆRDELES STOR SKOGBRANNFARE

Her er reglene som gjelder 

Viktige telefoner
Prosjekter
Planer

Nyheter

Hjemmebaserte tjenenester - telefontider

Telefontider i hjemmetjenesten og saksbehandlerenheten

Høring av navnesaker - Skredsvikmoen m.fl

Frist for merknader er 10.08.2018

Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

Geithus bru, Haugerudsletta, Haugland og Vikersundbakken

Redusert åpningstid i dokumentsenteret

Uke 29 stengt fra kl 12 hver dag. Onsdag helt stengt.

(Deler av) Badeveien må stenges mandag

Omkjøring i uke 28, 29 og 30 

Redusert kapasitet fakturaavdelingen

Gjelder i ukene 28-32

Sjekk badevannskvaliteten her

Nye prøver tatt 3. juli

OBS: SÆRDELES STOR SKOGBRANNFARE

Her er reglene som gjelder 

Samarbeidsavtale om beredskap

Modum kommune og Røde Kors Modum 

Byggesak holder stengt i uke 29

Redusert tjeneste i uke 30

Søker lokale ansikter til fotoprosjekt

Rask psykisk helsehjelp har engasjert Nina Djærff 

Månedens poster

Månedens poster for juli er klare!

Heldigital døgnåpen service på nettsiden

KommuneKari har startet på jobb
Arkiv..