Hjelpemidler

hjelpemilderEt hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemiddelteknikerne Halvard Holck, Tom Risøy, Arild Notøy og Leif Mathisen har kontor ved hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus.
De jobber som hjelpemiddelteknikere og har fagkompetanse på hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel.
Hjelpemiddellageret ligger i underetasjen ved Teknisk sentral i Geithus (ved Brannstasjonen).

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farten, og har ingen fast kontortid.
Tlf. hjelpemiddeltekniker:  32 78 11 60  eller 913 93 185/ 994 84 280

Hvordan søke om et hjelpemiddel

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler.

1) Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne. Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.
De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder.
Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten der du bor

2) Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.
For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens ergoterapeut Kirsti Nøklegård gjennom å sende henvisningsskjema (DOC) (PDF) (ODT) til ergoterapeuten eller ringe på mobiltelefon 908 64 720.
Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten Nord eller Sør til å søke hjelpemidler. 
Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. VI er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller flere måneder, avhengig av typen hjelpemiddel. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

 

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Vedlikehold av utlånte sykler: Utlån og vedlikehold av sykler.pdf

Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

Krykker og andre småhjelpemidler

Krykker kan kjøpes eller lånes mot et depositum.
Kjøp (inkl. ispigg): 300 kr
Depositum ved lån: 200 kr
Ta kontakt med hjelpemiddelteknikere (32 78 11 60) eller hjemmetjenesten der du bor.
Hjemmetjenesten Sør tlf: 32 77 83 70
Hjemmetjenesten Nord tlf: 32 78 93 40

Lithium batterier til Flexiblink (varslingssystem for hørselshemmede) kr. 100.-
Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker tlf: 32 78 11 60

Andre små hjelpemidler (gripetang, skohorn, sittepute, spesial krykker etc.) må kjøpes selv.
Disse finnes til salgs i mange butikker, bl.annet Enklere LivToproEtac etc.

Økonomisk tilskudd fra NAV:
Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Klikk på nettsiden: Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)  for å få informasjon om dette.

Forebygging - sjekkliste for å unngå fall

Sjekkliste mot fall

BAD/DUSJROM

 • Er det badematte eller antisklistrips i badekaret og/eller dusjrom?
 • Er det sklisikkert gulvbelegg på bad/dusjrom?
 • Er det montert nødvendige håndtak?

BELYSNING

 • Er lys tilgjengelig ved seng?
 • Er lys tilgjengelig ved gangvei til toalett?
 • Har rommene tilstrekkelig belysning?

ELEKTRISKE LEDNINGER

 • Har boligen ledninger som innebærer fare for å snuble?
 • Tips: Ledninger må forlenges, flyttes, festes

KLATRING I HØYDEN

 • Har boligen stødig gardintrapp med håndtak?
 • Har boligen mange høye skap/hyller?
 • Tips: Omplassering i skapet, montere nye hyller

TEPPER

 • Finnes løse tepper/matter?
 • Tips: Fjernes, sklisikkert underlag, tapes, stiftes
 • Har teppet rullende kant/eselører
 • Tips: Tapes, stiftes
 • Er det tepper i trappen?
 • Tips: Fjernes, festes med beslag

TRAPPER

 • Har alle trapper rekkverk?
 • Har alle trapper med sving rekkverk på begge sider?
 • Er rekkverkene godt festet?
 • Er trinnene glatte og/eller slitte?
 • Er det godt nok lys i trappen?

UTE / NÆRMILJØ

 • Er det skaffet isbrodder til skoene?
 • Er det ispigg på stokken?
 • Er inngangsparti måkt og strødd?
 • Er det trygg gangvei til postkasse/søppelkasse?
 • Tips: rekkverk

Andre foreslåtte sider

For informasjon om hjelpemidler fra NAV, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.