Hjelpemidler

 Til forsiden Eldre

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemiddelteknikerne Halvard Holck, Tom Risøy og Arild Notøy har kontor ved hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus. De jobber som hjelpemiddelteknikere og har fagkompetanse på hjelpemidler innen bevegelse, syn, hørsel, trygghetsalarmer og velferdsteknologi..

Hjelpemiddellageret ligger i underetasjen ved Teknisk sentral i Geithus (ved Brannstasjonen). Telefon hjelpemiddeltekniker: 32 78 11 60 eller 913 93 185 / 994 84 280

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farten, og har ingen fast kontortid.Hvis ingen er på kontoret vil telefonen automatisk slå over til mobiltelefon.

Krykker selges på hjelpemiddellageret. Utenom kontortid selges de på Modumheimen (Lindrende enhet - nederste etasje). Pris pr. krykke er 150 kr.
Lithium batterier til Flexiblink (varslingssystem for hørselshemmede) kr. 100.-
Andre små hjelpemidler (gripetang, skohorn, sittepute, spesial krykker etc.) må kjøpes selv. Disse finnes til salgs i mange butikker, bl.annet Enklere Liv, Topro, Etac etc.

Det finnes to ulike måter å låne hjelpemidler:

1) Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne. Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.

De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc.

Ved akutt behov for hjelpemidler utenom kontortid er det mulig kontakte Hjemmetjenesten der du bor.

 

2) Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet til varig utlån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens ergoterapeut Kirsti Nøklegård. Telefon: 32 77 66 00 / 90 86 47 20

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten Nord eller Sør til å søke hjelpemidler.

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. Hjelpemiddelteknikerne er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv. De vil også kunne ta se av noe montering (ikke faste installasjoner eller på bad etc.)

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller flere måneder, avhengig av typen hjelpemiddel. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster. Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Vedlikehold av utlånte sykler: Utlån og vedlikehold av sykler.pdf
Elektrisk rullestol: Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

Ta kontakt med hjelpemiddelteknikere på 32 78 11 60 eller hjemmetjenesten der du bor. Hjemmetjenesten Sør telefon: 32 77 83 70  Hjemmetjenesten Nord telefon: 32 78 93 40

Økonomisk tilskudd fra NAV:

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Klikk på nettsiden: Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler) for å få informasjon om dette.

Det er du som selv har ansvar for at boligen din er tilpasset deg. Det er en god investering å tilpasse huset etter alder og funksjon.
Sjekkliste for trygg bolig:

Bad/dusjrom

Er det badematte eller antisklistrips i badekaret og/eller dusjrom?
Er det sklisikkert gulvbelegg på bad/dusjrom?
Er det montert nødvendige håndtak?

Belysning

Er lys tilgjengelig ved seng?
Er lys tilgjengelig ved gangvei til toalett?
Har rommene tilstrekkelig belysning?

Elektriske ledninger

Har boligen ledninger som innebærer fare for å snuble? Tips: Ledninger må forlenges, flyttes, festes.

Klatring i høyden

Har boligen stødig gardintrapp med håndtak?
Har boligen mange høye skap/hyller? Tips: Omplassering i skapet, montere nye hyller

Tepper

Finnes løse tepper/matter? Tips: Fjernes, sklisikkert underlag, tapes, stiftes
Har teppet rullende kant/eselører? Tips: Teipes, stiftes
Er det tepper i trappen? Tips: Fjernes, festes med beslag

Trapper

Har alle trapper rekkverk på begge sider?
Har alle trapper med sving rekkverk på begge sider? Er rekkverkene godt festet?
Er trinnene glatte og/eller slitte?
Er det godt nok lys i trappen?

Ute/Nærmiljø

Er det skaffet isbrodder til skoene?
Er det ispigg på stokken?
Er inngangsparti måkt og strødd?
Er det trygg gangvei til postkasse/søppelkasse? Tips: rekkverk

For informasjon om hjelpemidler fra NAV, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her.

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.