Vi jobber for å få opp tekniske løsninger for å få opp møtereferater fra år 2020 og tidligere.
Mangelen på dette skyldes overgangen til nytt saksbehandlingssystem fra 2021.