Helsestasjonstjenesten

Ledende helsesøster:
Hilde Øverby, tlf. 90 89 40 13

Ledende helsesøster har kontor på Vikersund helsestasjon, besøksadresse: Rådyrveien 4, Vikersund (mellom Europris og barnehagen Barnas Hus)
Postadresse: Pb. 174, 3371 Vikersund

 


Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere, for info klikk her (pdf-fil)

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (pdf-fil)

Helsestasjon, barn 0-5 år

Helsestasjonstjenesten for spe-og småbarn holder til på Vikersund, Rådyrveien 4
Åpent mandag til fredag 0830-1500

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT)

Les mer

Skolehelsetjenesten, barn/unge 6-20 år

Skolehelsetjenesten  har basen sin på Åmot helsestasjon. Helsesøster har trefftid ute på skolene.

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Et tilbud til ungdom fra 13-23 år

Kom innom hvis du har behov for informasjon, råd eller veiledning angående deg og din helse. Ingen timebestilling

Åpningstider mandag og torsdag kl 1330 – 1530, stengt i skoleferier.
Adresse: Eikerveien 68, 3340 Åmot, tlf 32786670

Her jobber helsesøster (mandag), jordmor (mandag og torsdag)  og lege (torsdager)

Følg oss på facebook: Helsestasjon for ungdom – Modum

Reisevaksiner og smittevern

Reisevaksiner og smittevern, Åmot helsestasjon

Adr. Eikerveien 68, 3340 Åmot

Tlf for timebestilling 32786670

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere, for info klikk her (DOC) (PDF) (ODT)

Anbefalinger ift MMR vaksinering før utenlandsreiser - klikk her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC) (PDF) (ODT)

Prisliste vaksiner pr. 01.01.18 (DOC) (PDF) (ODT)

Forebyggende familieteam

I Forebyggende familieteamet jobber familieterapeuter, de har kontor på Geithus helsestasjon, Geithusveien, 3360 Geithus

Forebyggende familieteam tilbyr individ- og familiesamtaler. Formålet er å forebygge utvikling av tillåste familiemønstre og fremme god psykisk helse for barn, unge og deres familier. All kontakt med familieteam skjer gjennom henvendelse til jordmor/helsesøster som følger ditt barn. Sammen vil dere kunne drøfte om dette er et egnet tilbud for deg og ditt barn.

Forebyggende familieteamet i Modum kommune arrangerer foreldrekurs på dag- og kveldstid (Circle of security-parenting, COS-P).

- Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
- Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Kurset holdes regelmessig, oppstart 2 ganger per år. Målgruppe er foreldre med barn i alder fra 0 til 12 år.  Kursoppstart og informasjon legges ut under nyheter på kommunens hjemmesider. Kursavgift kr 300,- per person.    

Velkommen til foreldrekurs (DOC) (PDF) (ODT), vår 2018 - Påmelding (DOC) (PDF) (ODT)