godt samliv.jpg«Godt samliv» er et kurs som er utviklet i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  Dette er et kurs som tar opp tema som er relevante i alle parforhold.
Kurset som går over to kvelder, inneholder fire hovedtema.
  1. Vårt parforhold
  2. Kommunikasjon
  3. Krangel og konflikt – hvordan håndterer vi det?
  4. Den store forandringen fra par til familie

Overgangen fra å være et par til å bli foreldre er stor. Målsettingen med kurset er at det skal gi støtte, inspirasjon og noen verktøy for å styrke parforholdet i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

På kurset vil deltagerne få korte teoretiske og praktiske introduksjoner til hvert tema. Det er lagt opp til parvis jobbing med oppgaver mellom de ulike temaene.

NB! Kurset er primært rettet mot de som skal bli foreldre for første gang, men dersom det er ledige plasser tilbys også kurset til andre foreldre i småbarnsfasen.

Praktisk informasjon:
Kurset er gratis og gjennomføres på Helsestasjonen i Vikersund.
Kurset går over to kvelder fra kl. 17.00 – 21.00. 

Neste kurs holdes 31. mai og 7. juni.
Påmelding til Vikersund helsestasjon tlf. 32 78 95 80

På bildet. Kursholderne Stein Roness og  Ole Magnus Hansen