Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Translate

MODUM-INFORMASJON KORONA (trykk her):

Modum kommunes informasjonstelefon: 32789300, mandag, tirsdag, torsdag 10.00-12.30
Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015 
Åpen telefon, Rask psykisk helsehjelp Modum: 32749440 tirsdag-onsdag-torsdag 09.00-11.30 /12.00-14.00

 

Helsestasjon

Helsestasjon for sped- og småbarn, Vikersund: 32 78 95 80

Skolehelsetjeneste, Åmot helsestasjon: 32 78 66 73

Smittevern/reisevaksiner, Åmot helsestasjon: 32 78 66 71 (man og tir kl. 8-13)

Ledende helsesykepleier:
Hilde Øverby, Ledende helsesykepleier
Postadresse: Postboks 68, 3341 Åmot

Det vil fortsatt være noen endringer grunnet koronavirus:

Helsestasjonen har nå åpnet for alle timeavtaler.

Dere som allerede har avtaler, kan møte til disse. Dere som har fått timene deres avlyst, vil bli kontaktet for ny avtale.

Endrede rutiner:

  • Det vil være en som tar dere imot når dere kommer:
  • Vi passer på at det ikke er for mange på venterommet samtidig.
  • For å opprettholde anbefalingen om å holde avstand til andre, ønsker vi at kun en av foreldrene følger til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med og dere som kommer må være friske.
  • Det er ingen leker på venterommet ennå.
  • Helsestasjonen følger folkehelseinstituttets anbefalinger om renhold.

Åpen helsestasjon på Åmot vil fortsatt være stengt. Helsesykepleier er tilgjengelig på hverdager på telefon 32 78 95 80

De vanlige gruppetilbudene avlyses inntil videre. Vi tilbyr alternativ for noen av gruppene.

Hjemmebesøket utgår og erstattes av konsultasjon på helsestasjonen fortsatt.   

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere på barneskolene vil ha trefftid på skolene fra mandag 27. april. For elever fra 5-10 trinn og videregående; ta kontakt med helsesykepleier pr tlf/mail. For videregående skole vil helsesykepleier ha noe trefftid på skole fra 27.april 2020.

Helsestasjon for Ungdom

Drop-in mandag og torsdag kl 1330-1530. Pga smittevernhensyn tar vi imot maks 5 stykker på venterommet samtidig. Når du kommer minner vi om håndvask og at dere holder 1 meters avstand. Mer informasjon om Helsestasjon for ungdom finner du også på vår facebookside.