Helseopplysning

Helseopplysningssidene finner du informasjon som kan gjøre det enklere å ta ansvar for egen helse. Blant annet finner du en del konkrete helsetips:

Helsetips - fysisk aktivitet

Helsetips - ernæring

Helsetips - trygghet i hjemmet

Disse temaene blir også berørt i  forebyggende helsesamtaler, Dette er et tilbud kommunen har til eldre som ikke mottar andre tjenester. Tilbudet kommer i posten det året du fyller 75 år.

Vi har også samlet linker til en del brosjyrer, både eksterne og fra Modum kommune. Disse kan du laste ned fra denne siden.

Under Helseopplysning ligger også lenker til en del nyttige internettsider.

Vi vil også legge ut lenker til rapporter o.l. som omhandler aldersgruppen.

Vold og overgrep
Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en nasjonal kontakttelefon for voldsutsatte eldre.

Telefonen er gratis og telefonnummeret er 800 30 196