Kunngjøring av reguleringsplan for Heggenveien Gnr. 25/55 m.fl.

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Heggenveien 30 ble vedtatt i kommunestyrets møte 04.02.2019, utvalgssak 04/19. 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering Heggenveien 30 for med revidert plankart datert 09.11.2018 og planbestemmelser revidert 09.11.2018. 

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget gir god forutsigbarhet for videre utvikling av næringsområdet.  

Reguleringsplanen kan ses hos Servicetorget i rådhuset og på kommunens nettsider under fanen «Nyheter». Spørsmål om planen kan rettes til Modum kommune, v/Arealplan. 

Klage og krav om erstatning eller innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.  (§§ 15 og 27-3 i Plan- og bygningsloven av 1985)  Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.  

Krav om erstatning etter  §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort. (Erstatning etter §32 eller krav om innløsning etter §42 i Plan- og bygningsloven av 1985) 

 

Eventuell klage eller krav om erstatning sendes til: 

Modum kommune, Teknisk etat v/ALM avdelingen, Postboks 38, 3371  Vikersund

eller

post@modum.kommune.no.

Saksdokumenter finnes her:
Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

cid:image003.jpg@01D44B40.B45422F0