Hedret etter 41 års innsats

Anne Lise Muggerud.jpgAnne-Lise Engen Muggerud sluttet 31.mars 2019  etter 41 års tjeneste på Modumheimen.
Hun begynte som nyutdannet sykepleier og har jobbet på de fleste avdelingene på Modumheimen, både som sykepleier og leder.
De siste årene har hun vært avdelingsleder i Furulund bofellesskap og fortsatte som avdelingsleder for B-bygget da det ble tatt i bruk.
En stor takk til Anne-Lise for det arbeidet hun har nedlagt for beboerne på Furulund bofellesskap og Modumheimen gjennom alle disse årene.