Hedret etter 41 års innsats

Jorunn tandberg.jpgJorunn Tandberg har sin siste dag på jobb i dag 31.august 2017  etter at hun har jobbet på kjøkkenet på Modumheimen siden 1976, ikke mindre enn 41 år! Det var  nylig avslutning med jøkkenpersonalet på Modumheimen og leder for Modumheimen Audun Eriksen.

Jorunn ble takket av med  taler, gaver og blomster;  i tillegg til tinnfat fra Modum kommune.

Jorunn Tandberg ble betgnet som en stødig, pålitelig og trygg medarbeider og tillitsvalgt i alle år!

Vi takker Jorunn for innsatsen og ønsker henne lykke til som pensjonist!