hedersmerke1.JPG

Bak fra venstre: Tore Nyhus, Magne Olav Tandberg, Victor Engen, Gerd Marion Nikolaisen, Jane Thalerud, Martha Kjersti Fragått; Hilde Karin Bøhn Stefferud, Margrete Fjørtoft, Gunvor Bjørndal, Ingunn Herfindal, Tone Strand, Pål Skretteberg, Geir Brækhus og Ivar Ødegård. 
Foran fra venstre: Anne Kathrine Presterud, Britt Holm Braathen, Inger Johanne Lyngås Folkvord, rådmann Aud Norunn Strand, ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, Liv Jacobsen, Merete Flaathen og Solveig Berg Vego
Ikke til stede: Liv Trøseng Tandberg, Unn Vivi Baarud Hæhre, Anita Wie, Gerd Hovland, Inge Bye,Tove Bråtner, Tone Anita Pettersen, Ståle Bråthen, Per Einar Elvigen, Mari Falang Scheen, Lars Ole Sønsterud, Karin Bjerke, Jorunn Muggerud Eriksen, Jorunn Ellingsen, Inger Marie Døviken, Eva Hulbakviken og Eli Hellerud

 

20 ansatte ble torsdag kveld hedret etter 25 års fartstid i Modum kommune. Dette skjedde under en høytidelig markering på Tyrifjord hotell. Rådmann Aud Norunn Strand og ordfører Sunni Grøndahl Aamodt talte til de trofaste medarbeiderne og delte sammen med etatslederne ut KS`hedersmerke, diplom og gavesjekk.

Her kan du lese rådmann Aud Norunn Strands tale til de flotte, flinke og ikke minst trofaste medarbeiderne. 

"Kjære alle sammen
Ikkje kvart år vi har en slik markering som dette. Det er no fire år sidan forrige gang vi delte ut KS hedersmerke. Ekstra lenge på grun av korona, vi måtte utsatte eit år, og derfor er det ekstra hyggelig å endelig kunne møtes fysisk igjen.

I vedtektene for FOR KS’ hedersmerke heiter det 
§ 1  KS-hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner.
§ 2  For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid.

I retningslinjene for Modum kommune er det bestemt at det i tillegg til hedersmerket skal overrekkes et gavekort på 4000 kroner. Vi har valgt å bruke gavekortet fra Modum Handel.
I forbindelse med årets hedersbevisutdeling ble det søkt om og tildelt hedersmerke til 37 personer. 20 av dere hadde anledning til å delta her i kveld.

Jeg må seie at jeg synes det er flott og hyggelig å kunne få lov til å feire dere med ei slik markering som dette. Ei slik hedersmerkeutdeling er en påskjønnelse for lang og tro tjeneste, for å vise at vi som arbeidsgiver verdsett erfaring og stabilitet som en viktig ressurs.

Det er ikkje få årsverk dere har lagt ned for Modum kommune. Dere som er her har jobbet i Modum kommune i minst 25 år. Det er den arbeidsplassen dere har hatt lengst, og den har prega dere i kvardagen. Og dere har helt klart prega og satt spor etter dere i kommunen vår gjennom alle disse åra. Eg vil tru mange moinger, når dei ser dokke, tenker på dere ut i fra den jobben dere har hatt i kommunen, som tjenesteutøver, i møte med mennesker i bygda vår.

Dokke som jobber i kommunen betyr mykje i kvardagen til moingane, og det er denne innsatsen dokke får heder for i dag. Tusen takk til kvar og ein av dokke.

Det som er helt klart er at det har skjedd mykje i kommunen vår i løpet av den tida dere har arbeidet her. Dersom vi blar tilbake i gamle sakspapir får vi et bilde av at ting har forandra seg i løpet av disse åra, men mange ting er også akkurat som før. Vi kan mimre litt.

For 25 år sida var det om lag 12 200 innbyggarar i Modum. Det var det samme som det var 10 år før det igjen. Først utover 2000-talet fekk vi ein årleg auking i innbyggartalet som gjer at vi i dag er 2000 fleire moingar enn vi var då.

I 1995 var det kommunevalg, og Odd Flattum blei på nytt valgt som ordfører med 22 mot 21 stemmer. Mindretallet stemte på opposisjonens kandidat som var Gunnar Hellerud. Wermund Skyllingstad blei varaordfører, og der var det Ole Martin Kristiansen som var motkandidaten. Magne Gåsemyr var rådmann.

Nokre år tidlegare var det et lite taktskifte i Modum kommune. Etter mange år med nøktern drift hadde kommunen hatt mykje penger på bok. Vi hadde faktisk meir på fond enn vi hadde i gjeld. Men Odd og Magne hadde knust sparegrisen, og det var blant anna blitt bygd kulturhus og svømmehall. Begge deler var ein suksess og Furumo svømmehall hadde over 100.000 besøkande i 1995.

Men no var rådmannen bekymra. I budsjettet for 94 og 95 beskriv han overgangen fra å være en kommune med god økonomi og stor økonomisk handlefrihet, til en situasjon der sparegrisen er nesten tom. Han skriv at «For rådmannen synes det å være en pedagogisk utfordring mer enn tyngende. Pedagogisk fordi en synest å ha mast om moderasjon i de fleste aktuelle sammenhenger.  Men som rådmann syns eg det er morsomt å lese at han fortsetter med. «Lite tyngende fordi de folkevalgte definitivt har ansvaret» Så det er ingen grunn til å miste nattesøvnen der altså.

Den kommunale gjelda passerte 100 mill i 1995, i dag nærmar vi oss 1 mrd.
Dei største investeringane då var ombygging av Modumheimen med vaskeri og kjøkken, samt ombygging av Stalsberg skule.
For 25 år sida hadde 41 prosent av barna 1-6 år plass ,og det var 122 av dei som søkte som ikke fikk plass. Noko har endra seg

Det skjedde endringer også ellers I Modum-samfunnet i 1995. Åmotsenteret blei utbygd, og blei distriktets største handelssenter. Og nye Vikersund Bru blei åpna med stor bravur..

Dette var noen glimt fra tida for 25 år siden. Eg er sikker på dere kjenner igjen noen av dette, men også at kvar og en av dere har andre ting dere husker fra tida dere starta i Modum kommune. Kanskje dette er kvelden for å mimre litt, og dele noen historier med sidemannen og gjerne også med oss alle. 

Gratulerer med dagen alle sammen."