Har fått tillatelse til utfylling i Tyrifjorden

Vikersund sentrum Nord

Modum kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Tyrifjorden i forbindelse med utbyggingen av Vikersund sentrum nord. Et område på ca 8 mål skal fylles ut og bygges opp med ca 15 000 kubikkmeter for turvei, grøntområder og boliger.
Tillatelsen innebærer også etablering av poll med sandstrand.


Se vedtakene fra Fylkesmannen her:
Vedtak om tillatelse til utfylling i Tyrifjorden i Vikersund sentrum - Modum kommune.PDF
Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling utgraving av poll og etablering og vedlikhold av sandstrand i Tyrifjorden i Vikersund sentrum - Modum kommune.PDF

Tyrifjorden.JPG

Bildet er tatt mai 2017. Pinnene i vannet viser antatt yttergrense for fyllingsfot.