samfunnsdel høydeformat.jpgKommunestyret skal i løpet av høsten vedta en ny samfunndsel av kommuneplanen. Denne er med på å forme retning og angi satsingsområder for Modum de 10 neste årene (2022-2032) , og er således særdeles viktig for bygda vår.
Nå vil vi gjerne ha innspill fra deg som innbygger.

Du finner høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 ved å trykke på denne lenken.

Høringsfrist: 9. september 

Du kan komme med innspill ved å sende e-post til post@modum.kommune.no, eller aller helst svare via skjema du finner ved å trykke på denne lenken.
Du kommer til samme skjema ved å benytte QR- kode under 

Du kan kommentere planen som helhet, ett eller flere av satsingsområdene eller forslagene til slagord.
Vi gjør oppmerksom på at innspil vi bli journalført som et offentlige dokument, og at navn på innsender derfor vil komme frem på kommunens postliste.

Har du spørsmål til samfunnsdelen, så vil representanter fra adminstrasjonen være å treffe i bibilioteket onsdag 3. august og torsdag 11. august, begge dager fra 15.00 til 19.00

Les mer om arbeid med kommuneplanens samfunnsdel her