Modum kommune deler gratis ut Moing-billetter/reiseinvitasjoner til egne innbyggere til bruk på Krøderbanen denne sesongen. Dette er en gave i forbindelse med Krøderbanens 150-årsjubileum.

Kroderen-600.jpg
Henting av reiseinvitasjonene/gratisbilletten vil  skje fra mandag 20. juni på følgende steder:
* Modum bibliotek – Vikersund
Åpningstider:
20 juni -25 juni kl 11 - 16. 
27 juni - 1 juli mandag-torsdag kl 11-20, fredag kl 11-17
 4 juli - 5 august man, tirs, tors og fre kl 11-16, onsdag kl 11-20
Herreavdelingen – Åmotsenteret
Åpent mandag til fredag 09.00 – 19.00, lørdag 09.00 – 16.00
 

 
Reiseinvitasjonene/gratisbilletten gjelder for én person, og gir gratis reise tur/retur på strekningen mellom Vikersund og Krøderen. En person kan maksimalt hente ut 4 reiseinvitasjoner.  

Krøderbanen 150 år
Bakgrunnen for innbyggergaven er at Krøderbanen
er 150 år nå i år 2022, og Modum kommune har vedtatt å gi en jubileumsgave til banen i form av gratisbilletter til våre innbyggere.

Tilbudet er begrenset oppad til 835 nummererte invitasjoner.  
 
Krøderbanen 150 år logo.pngInnehaverne av reiseinvitasjonene må selv bestille plass hos Ticketmaster til aktuell togavgang. Lenker til bestillingssidene hos Ticketmaster er lagt ut på Krøderbanens hjemmeside  kroderbanen.no 
Hvis det ikke er ledige plasser ved bestillingstidspunktet, må det velges andre avganger eller reisedager

 

Gjelder kun togturen
Reiseinvitasjonen dekker selve togturen.
 
Eventuell inngangsbillett til westernshowet på Kløftefoss må kjøpes på reisedagen (gjelder alle søndager 26. juni - 31. juli). 
Reiseinvitasjonen gjelder ikke på togran-dagene lørdag 6. august og søndag 7. august 
Reiseinvitasjonen gjelder ikke på rundturene «Tog, båt og eventyr» og «Båt og tog»
Du finner helesommerprogrammet med rutetider på kroderbanen.no 

Eventuelle spørsmål om reiseinvitasjonene kan rettes til Anders Linnerud ved Krøderbanen, tlf. 450 65 452 eller e-post: linan@banenor.no  
 
Vi gratulerer med jubileet, og ønsker våre innbyggere en riktig god tur!