Flyer.jpgModum kommune er med i et prøveprosjekt hvor det gis gratis legemidler og veiledning til røykere som ønsker å slutte. Prosjektet er basert på kunnskap om at bruk av legemidler i kombinasjon med profesjonell oppfølging er den mest effektive måten å slutte på.  

Det gis gratis legemidler i 12 uker og du kan velge om du vil delta på kurs, eller få individuell oppfølging ved fremmøte eller digitalt.
Mer informasjon om tilbudet her.
Kontakt Frisklivssentralen tlf 95 77 15 20, ring eller send sms.