energisparing.jpgHvordan kan du bruke mindre energi på å holde boligen varm? Hvilke energitiltak er smarte for din bolig? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil?

Frem til 15. desember tilbyr Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike kommuner gratis klima- og energirådgivning til boligeiere. Nå kan du få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett, telefon og digitale befaringer.
Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Se brosjyre med tips og mer informasjon her

Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til en klimavennlig hverdag.

Tilbudet er en del av kommunens viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, er klima- og miljø kontaktene i de fem kommunene enige om.

Informasjon om kampanjen finner du  www.klimasmart.no. Her vil det også publiseres nyttige tips og råd, konkurranser og oversikt over aktiviteter frem til 15. desember 2021. 

Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd. Det er ingen begrensninger for hvor mange og hvor ofte man eventuelt vil ha behov for å ringe rådgivningstjenesten, men digitale befaringer vil det bare være et begrenset antall av. Så det lønner seg å ikke vente for lenge før man ta kontakt med tjenesten.

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune. Tjenestene i kampanjen leveres av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.  

Spørsmål om kampanjen kan rettes til:

Prosjektleder Nicolai Dirdal i Energiportalen AS: mobil 92858016 epost: nicolai@energiportalen.no  

Grafikk: byggstart.no