håndball.jpgDe to halvårene høsten 2021 og våren 2022 vil ALLE barn og ungdom i alderen i Modum i alderen 6 til fylte 18 år få tilbud om 1000 kroner i halvåret for å dekke medlemskontingent til fritidsaktiviteter.


Modum er av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) valgt ut som en av flere pilotkommuner til å være med på utprøving av den nye fritidskortordningen.

Målet er at enda flere i denne aldersgruppen skal finne fritidsaktiviteter de liker å holde på med, ikke minst i lys av en vanskelig pandemiperiode.
Og ikke minst at ALLE skal kunne ha mulighet til å være med, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Det vil komme mer informasjon om hvordan betalingsløsningen fungerer til høsten .
Men det er all grunn til å gå inn på fritid123.no for å finne en aktivitet en har lyst til å prøve.