Alle de fem målte badeplassene i Modum viser god kvalitet på vannet. Sett ut fra det, er det ingen grunn til å la være å ta seg et forfriskende bad. 

Det ble tatt vannprøver på 5 badeplasser i Modum den 02.07.2019. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier.
Forekomst av denne type bakterier indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.                                                                                                                

Badeplass

Resultater

Badevannskvalitet

Vikland

12 TKB

GOD

Steintangen

23 TKB

GOD

Skinnerudtangen

5 TKB

                        GOD

Søya v/Døvikfoss

22 TKB

GOD

Blaafarveværket

45 TKB

GOD

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml.vann i henhold til regelverket for vannkvalitet i friluftsbad.  Et bakterieinnhold mellom 100 – 1000 betegnes som mindre god. Bakterieinnhold over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.