Det ble fredag 29. juli tatt vannprøver på 5 badeplasser i Modum. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier. Forekomst av denne type bakterie indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet. Dette er øyeblikksverdier, som kan forandre seg raskt.

Alle prøver, untatt på Søya, Døvikfoss viser god badevannskvalitet. 

Søya, Døvikfoss har 100 bakterier pr 100ml og har derfor mindre god badevannskvalitet. 

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml. Mindre gode har verdier mellom 100 - 1000. Verdier over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Oppdaterte prøveresultater uke 30

Badeplass

Antall bakterier pr. 100 ml. 
Steintangen 31
Skinnerudtangen 41
Søya, Døvikfoss 100
Pollen 4
Butjern, Blaafarveværket 47