Gebyrer tekniske tjenester 2018

Her kan du se hva du må betale for våre tekniske tjenester i 2018

Trykk her for å komme til gebyrregulativet

Gebyrregulativet for 2018 er vedtatt av kommunestyret i møte 8. desember 2017.