Gebyr byggesak

Vi kan lese i Bygdeposten 31. august at Jørn Braathen har forhørt seg i vår byggesaksavdeling om gebyrer i forbindelse med bruksendring på omgjøring av bod til soverom , og undrer seg over høye gebyrer.
Braathen har fått opplyst at gebyrene vil kunne komme på 17 740 kroner.
Dette er riktig hvis dispensasjon fra eksisterende plan må behandles. Hvis dette unngås, vil gebyret bli på 6000 kroner, pluss moms.

Det er slik at byggesaksavdelingen noen ganger umiddelbart kan si hvorvidt en dispensasjonbehandling må til.
I andre tilfelle må vi se søknaden før gebyret kan fastsettes endelig.
Søker får da et vedtaksbrev med fastsatt gebyr.

Braathen har ikke sendt inn søknad. Kommunen har derfor ikke tatt stilling til om dispensasjon må til, og følgelig hva som blir endelig sum i hans sak. Han fikk da svar på hvor mye det kunne komme til å koste dersom det måtte en dispensasjonsbehandling til.

I tråd med kommunens politisk vedtatte gebyrregulativ er dette summene han har fått oppgitt, og som er gjeldende for alle tilsvarende.

Etter en rask ringerunde har vi fått opplyst følgende gebyrsatser fra noen nabokommuner:

 

Bruksendring

Dispensasjon

Ringerike

6000

8000

Øvre Eiker

6500

5000-45000

Krødsherad

6150

10250

Nedre Eiker

3531

13668

Kongsberg

3630

5637-45100