Geithus bo og dagsenter.jpgGeithus bo og dagsenter skifter navn til Geithus bofellesskap.
- Forklaringen er at vi ikke lenger har dagsenter. Dessuten har det som fra nå heter Geithus bofellesskap en annen beboergruppe enn det vi  tidligere har hatt. Geithus bofellesskap er nå tilrettelagt for mennesker med ulike type psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre utfordringer, sier virksomhetsleder Bjørn Gustav Jakobsen.