Her kan du melde inn mangler eller feil som hull i vei, feil på gatebelysning, tagging og andre ting i ditt nærområde
Trykk på denne linjen for å komme til meldingstjenesten GataMi

Vær oppmerksom på at det er Statens vegvesen som har ansvaret for våre fylkes og riksveier, og at denne tjenesten dermed ikke betjener utbedring av disse.

Sakene behandles fortløpende av kommunen.