Frivillighetens år 2022 er et nasjonalt markeringsår forankret i regjeringens frivillighetsmelding (st.mld.10 2018-2019).
Målene for markeringsåret er økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Det skal alltid være en plass for alle i frivilligheten.
Markering skal foregå nasjonalt, regionalt og ikke minst LOKALT. Vi vil gjerne ha med lag og foreninger i Modum kommune på markeringen.

Les mer om Frivillighetens år på nettsida: https://frivillighetensar.no

AfkgQrYXc 7V 8AAAAAElFTkSuQmCCVi håper lag og foreninger vil bidra til at vi kan få et spesielt  fokus på den store frivilligheten som er i Modum i 2022.

«Vår dag»
Mange lag og foreninger har dager/uker hvor de har egne markeringer nasjonalt.
På nettsida til Frivillighetens år 2022 (se link) er det mulig å søke om midler til arrangement i regi av «Vår dag».

Modum kommune v/ Frivilligsentralen har forespurt lag og foreninger, og på grunnlag av dette er det satt sammen ei arbeidsgruppe.
Gruppa skal jobbe frem en plan for å vise fram det store mangfoldet i frivilligheten i kommunen. Mer informasjon om dette kommer senere.