fritidskortet elev.jpgHer henter du fritidskortet ditt

Her finner du informasjon om fritidskortet


Dette skoleåret er Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I forsøksperioden får alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skal brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter.
Oversikt over fritidsaktiviteter i Modum er på fritid123.no.  

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. For høsten 2021 vil dette gjelde for alle som er født i 2015 (årets førsteklassinger) t.o.m. 2003 (året de fyller 18). Hvis regningen allerede er betalt, kan foresatte søke om refusjon i løsningen. Siste frist for å søke om refusjon for høsten 2021 er 15.12.2021. 

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid.
Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer.
Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. 
BUA Modum kan benyttes for å låne utstyr til sport og fritid. 

Foto: Trude Wickmann