fritidskortet elev.jpgDette skoleåret er Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

I forsøksperioden får alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skal brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter.

Våren 2022 skal barn født i 2016 inkluderes i ordningen. Foresatte logger inn og henter ut fritidskortet på vegne av sine barn.

Les mer om fritidskortet her
Gå direkte til betalingsløsningen her