fritidskortet elev.jpgNå er fritidskortet klart til bruk for første halvår 2022
Frist for å benytte dette er 1. juni.


For barn og unge født 2006-2015, hent ditt fritidskort her

Barn født i 2016. Se info egen artikkel på hjemmesiden vår

Foresatte til ungdom født 2004 – 2005 kan søke om refusjon for betalt deltakeravgift gjennom Modum kommunes elektroniske skjema her. 

Du kan også finne alt om søknader m/søknadsskjemaer her 

Oversikt over fritidsaktiviteter i Modum finner du her på  fritid123.no. 

Dette skoleåret er Modum kommune med i et pilotprosjekt, hvor målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.
I denne forsøksperioden får alle barn mellom 6 og 18 år i Modum 1000 kroner i halvåret, som skal brukes til å dekke deltakeravgift i organiserte fritidsaktiviteter.
Nå er det altså klart for andre halvdel; vinter/vår 2022.

Høsten 2021 brukte 849 barn og unge (44,4 prosent) i Modum fritidskortet til å betale deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. 
 
Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid.
Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer.
Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. 
BUA Modum kan benyttes for å låne utstyr til sport og fritid.