fritidskortet elev.jpg

«Prosjektet er nå avsluttet og vi takker alle som har deltatt.
Evaluering av prosjektet er ventet høsten 2022.

 

Vi får en del henvendelser vedr. refusjoner.
Barn/unge født 2006 til 2016: Pengene utbetales av Novare.
Ungdom født 2004 - 2005: Pengene utbetales fra Modum kommune.

Andre spørsmål? Send epost til: fritidskortet@modum.kommune.no.»