Friplass/moderasjon barnehage/SFO

Friplassordningen i barnehage avsluttes pr 01.01.17.
Kun de med innvilget vedtak (for året 2017/2018) vil ha dette frem til august 2018.

Søskenmoderasjonsordningen imellom barnehage og SFO er et nytt tiltak  som startet opp den 01.01.17.