Fra Stadionveien til Furulund

Stadionveien bofellesskap i Åmot skal flytte til Furulund ved Modumheimen. Planlagt flytting er 5 og 6 desember 2018. 
Bakgrunnen for flyttingen er blant annet tilstanden på Stadionveien 9 og 11. Byggene er slitte, og fyller ikke dagens krav for luftkvalitet, lokaler og brannsikring. Det har også vært et stort ønske over tid med større fellesarealer, da vi har «vokst fra» bygget slik det er nå. 
Ved å flytte til Furulund vil vi få større fellesarealer og vil få muligheten til øke kapasiteten noe. 

Ambulerende tjenester har også basen sin i Stadionveien bofellesskap, og flytter med. Grunnet større arealer får vi også muligheten til å utvikle sosiale tiltak også for tjenestemottakere i ambulerende tjenester, og gi disse et sårt tiltrengt tilbud hvor de kan oppleve mestring og glede sammen med andre i liknende situasjon.