Forslag til reguleringsplan for Lampeveien 7

Forslag til reguleringsplan for Lampeveien 7 ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Teknisk Hovedutvalg den 14.02.2018, og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

bilde lampeveien reguleringsplan.jpg

Saksdokumenter :


Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse 


Uttalelse til planforslaget
Eventuelle merknader må sendes innen 06.04.2018  til:

Modum kommune
v/Teknisk etat
Postboks 38
3371 Vikersund

Eller : post@modum.kommune.no

Vennligst betegn uttalelse med :  ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Lampeveien 7`