Forskjøvet innflytting B4

bygg b.JPGInnflytting og oppstart av avdeling B4 på Modumheimen har vært utsatt på grunn av manglende behov for langtidsplasser. Nå vurderes en ytterlige forskyvning, i og med at det fortsatt ikke er noen på venteliste i Modum.
Husbanken gav sist uke tilsagn om mulighet for en utsettelse frem til 1.oktober 2019. Dette gjelder altså  for B4;  åtte plasser i fjerde etasje i B-bygget.
Det vil være en kontinuerlig vurdering om når oppstart vil være hensiktsmessig. Det undersøkes også om  våre nabokommuner for en periode har behov for sykehjemsplasser.
Ansatte som skulle jobbet på B4 blir inntil videre benyttet på andre avdelinger på Modumheimen.